שאלות ותשובות על ייפוי כוח מתמשך

  1. מהו ייפוי כוח מתמשך?

מסמך משפטי שמעניק לכל אדם את האפשרות לקבוע כיצד ייראו חייו כאשר יאבד את צלילותו ולא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות. במסמך הזה ממנה האדם מיופה כוח (אחד או יותר מאחד) שיפעל בשמו של בתחומים שונים הנוגעים לחייו.

  1. איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

פונים לעורך דין שעבר הסמכה מיוחדת אצל האפוטרופוס הכללי, והוא עורך עבורכם את ייפוי הכוח המתמשך. עורך הדין צריך לנסות לברר את רצונו האמיתי של הממנה, להתרשם כי הוא מבין את המשמעות של ייפוי כוח מתמשך ולקבל את הסכמתו המלאה למהלך הזה. לפי החוק, לעורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך אסור להיות בעל עניין אישי בו.

  1. האם ניתן לשנות ייפוי כוח מתמשך או לבטל אותו?

כן, אפשר לבטל ייפוי כוח מתמשך או להפקיד ייפוי כוח חדש בכל עת, בתנאי שהממנה (מי שהעניק את ייפוי הכוח) לא הגביל מראש את האפשרות זאת. נוסף על כך, בחוק קיימות מספר עילות לביטול ייפוי כוח מתמשך ולפקיעת תוקפו.

  1. האם יש מנגנוני פיקוח על מיופה הכוח?

יש מנגנוני פיקוח, אבל מכיוון שייפוי כוח מתמשך מבוסס על אמון, ולרוב ימונה כמיופה כוח אדם קרוב, הפיקוח הוא לא הדוק (כמו הפיקוח על אפוטרופוסים למשל). עם זאת, נקבעו כמה הגבלות: ייפוי כוח מתמשך חייב להיערך על ידי עורך דין; כדי שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף חייבים להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי; מלבד מיופה הכוח (אחד או יותר), הממנה יכול להגדיר מספר "מיודעים" שמיופה הכוח יצטרך לעדכן אותם כאשר ייפוי הכוח נכנס לתוקף.  

  1. מי יכול להיות מיופה כוח?

אדם מעל גיל 18, שלא מונה לו אפוטרופוס ולא הוכרז כפושט רגל. כמו כן, בנוסף, כדי למנוע ניגוד עניינים מיופה הכוח לא יכול להיות אדם שמספק לממנה שירותים בתשלום (למשל, עורך הדין שלו, הרופא שלו וכדומה).

  1. האם אפשר למנות יותר ממיופה כוח אחד?

כן. הממנה יכול למנות מספר מיופי כוח לאותו עניין או לעניינים שונים, אך עליו לקבוע את אופן ההתנהלות ביניהם. כמו כן, תמיד מומלץ למנות מיופה כוח חלופי למקרים שבהם למיופה הכוח המקורי לא תהיה אפשרות למלא את תפקידו.

  1. אילו נושאים יכולים להיכלל בייפוי כוח מתמשך?

מגוון רחב מאוד של נושאים, החל מהעניינים הרפואיים של הממנה, דרך ענייני הרכוש שלו, וכלה באורחות חייו. למשל, ייפוי הכוח המתמשך יכול לכלול הוראות הנוגעות למזון ולביגוד מועדף, לשמירה על אורח חיים מסוים (להמשיך ללכת לבית כנסת פעם בשבוע או להופעת תיאטרון), למקום מגורים מועדף (להישאר בבית או לעבור לבית דיור מוגן) וכדומה.

בענייני רכוש, הממנה יכול לקבוע הוראות לגבי הדרך הרצויה בטיפול בהשקעות שלו, לגבי הטיפול בנכסי הנדל"ן שלו (למכור או להשכיר את הדירות שבבעלותו), לגבי ניהול חשבון הבנק שלו ועוד.

בעניינים רפואיים, הממנה יכול לקבוע הוראות לגבי תרופות מסוימות שברצונו לקבל או לקבל, לגבי אשפוזו, חיבורו למכשירים מאריכי חיים ועוד.

  1. מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

לפי החוק, כאשר הממנה "אינו מסוגל להבין עוד בדבר", כלומר כשהוא מאבד את צלילות מחשבתו. חשוב להבין: מייפה הכוח עצמו קובע מתי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף. עם זאת, החוק מודע לסיטואציה הרגישה וקובע שאין למיופה הכוח לבדו אפשרות להחליט מתי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף. הממנה יכול לקבוע שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף בשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ושל אדם קרוב נוסף או מספר אנשים (למשל כמה ילדים). תנאי נוסף הוא קבלת אישור מהאפוטרופוס הכללי.