צווי הגנה

תחומי עיסוק

לא אחת, כאשר מתגלע סכסוך בין בני זוג, עלו הדבר להגיע לעתים לכדי אלימות. לבן הזוג החש כי הוא עלול להיקלע למצבים בהם  יהיה נתון לאלימות, ו/או איומים יכול הוא לפנות אל בית המשפט בבקשה למתן סעד בדמות צו הגנה או צו הרחקה.

צווי ההגנה ניתנים בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה או בהתאם לחוק למניעת הטרדה מאיימת.

ניתן לקבל צו שכזה, במעמד צד אחד. כאשר הצו ניתן במעמד צד אחד, בית המשפט חייב לקיים דיון במעמד שני הצדדים תוך 7 ימים.

טוב יעשה הפונה לקבלת צו אם יתייעץ עם עורך דין, בטרם יגיש את הבקשה, שכן ישנה חשיבות מרובה לאבחנה מכוח איזה חוק להגיש את הבקשה וכיצד לנסח את טעמי הבקשה.

את הבקשה יש להגיש בסמוך לאירוע.

לא אחת, בשל סכנה מוחשית או תחושת לחץ בשל איומים וכד' פונה הצד המאוים אל המשטרה. לעתים המשטרה מוציאה צו זמני להרחקה ומפנה את המתלונן/ת אל בית המשפט. לא ניתן להמעיט בחשיבות ההופעה בפני בית המשפט בליווי עורך דין אשר יעמוד לימין המתלונן/ן ויעניק את התמיכה הנדרשת בעת בה חש המופיע בחוסר ביטחון וחסר אונים.