תביעת אבהות

תחומי עיסוק

מהי תביעת אבהות? הליך משפטי שנועד לקבוע האם גבר מסוים הוא אביו של קטין מסוים או קטינה מסוימת. בדרך כלל בית המשפט מסתמך על בדיקת רקמות,
אך יש לו את הסמכות לקבוע אבהות גם ללא בדיקת רקמות. מתי מגישים תביעת אבהות? כאשר מתעורר ספק באשר לזהותו של האב. חשוב לדעת שלהליך של תביעת אבהות יכולות להיות השלכות רבות הן על האבא, הן על הקטין או הקטינה, והן על האמא. מי יכול להגיש תביעת אבהות? האב או האם של הקטין/הקטינה; הקטין או הקטינה עצמם באמצעות אפוטרופוס; הקטין או הקטינה עצמם לאחר שבגרו. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו נמצא מקום המגורים של הקטין/הקטינה או מקום מגוריהם המשותף האחרון של האב והאם.

אילו השלכות יכולות להיות לתביעת אבהות?

הוכחת אבהות מבטאת את זכותו של הילד לדעת מיהו אביו ואת זכותו של האב לדעת מיהם ילדיו. להוכחת אבהות ייתכנו השלכות בתחומים הבאים: ירושה, חיוב דמי מזונות, בקשה למשמורת, הסדרי ראייה, הוספת שם משפחה ועוד. ההשלכה החמורה ביותר היא ממזרוּת (ילד שנולד לאישה נשואה מגבר שאינו בעלה), אם כי בתי המשפט ובתי הדין הרבניים מנסים להימנע מהכרזה על ממזרות, ולכן במקרים כאלה הם לא יורו על עריכת בדיקה גנטית אלא יסתמכו על ראיות משפטיות ונסיבתיות.

איך מבצעים בדיקת רקמות?

האבא, האמא והקטין או הקטינה נדרשים להגיע למרכז רפואי, ובהליך רפואי פשוט נלקחת מכל אחד מהם דגימה של דם או של רוק או של שיער. תוצאות הבדיקה הן ברמת ודאות של 99.9% והן סודיות ומסווגות.

האם ניתן לחייב גבר לבצע בדיקת רקמות?

בדרך כלל בית המשפט לא יחייב את הגבר לבצע את הבדיקה, אבל סירובו יכול לפעול לרעתו מפני שייתכן שבית המשפט יראה בכך ניסיון להסתרת האמת ויקבע שזו ראיה מכריעה לכך שהוא אביו של הקטין או הקטינה. גם אישה שמסרבת לביצוע בדיקת רקמות יכולה להיפגע מסירובה.