ייפוי כח

תחומי עיסוק

לא פעם עולה שאלת ההתנהלות הכלכלית של אדם מבוגר שיכולותיו הפיזיות שוב אינן כבעבר. מצד אחד הוא זכה שבריאותו הכללית תקינה ומצבו הכלכלי מאפשר לו לנהל את חייו בהתאם לרצונו ולאפשרויותיו. מצד שני כושר ההתניידות שלו מוגבל ומקשה עליו לפעול בחופשיות כפי שהיה רוצה. 

לעיתים קרובות הידרדרות במצב בריאותי של אדם קשיש מתחוללת בפתאומיות, ללא הכנה מוקדמת. בפני אדם כזה עומדות מספר אפשרויות פעולה, שלכל אחת מהן יתרונות וחסרונות וכל אחת מתאימה לאנשים שונים במצבים שונים. במקרים כאלה מומלץ להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון המכיר את המערכת הבנקאית והפיננסית לעומק, כמו גם את מערכת הבריאות, כדי שיסייע לבחור את החלופה המתאימה ביותר ולבצע את הפעולות הנדרשות לקיומה. ברוב המקרים יכול הקשיש להיערך מבעוד מועד למצב המשפטי העתידי, ובעודו צלול להחליט מי ינהל את ענייניו הפיננסיים וכיצד. במקרים אחרים, כמו במצב של חסוי חסר ישע, יידרש בן משפחה להיוועץ ולטפל במצב המשפטי הנדרש.

אחת האפשרויות המקובלות היא מינוי מיופה כוח. מתן ייפוי כוח מאפשר למיופה לפעול כעושה דברו של מייפה הכוח (בעל החשבון). מתן ייפוי כוח אינו גורע מכוחו של מייפה הכוח, והמיופה אינו הופך לבעליו של החשבון ואינו רשאי לבצע שום פעולה שאינה בהתאם לכתב ייפוי הכוח. האדם המבוגר (מייפה הכוח) נשאר בעליו של חשבון הבנק, ולמיופה הכוח אין זכות קניינית בחשבון ואין לו אפשרות לבצע בחשבון כל פעולה שאינה חוקית או בלתי רצויה.

התוקף של ייפוי כוח נמשך כל עוד מייפה הכוח בחיים וכשיר בעצמו לבצע פעולות משפטיות. בהיעדר אחת מיכולות אלו אין לייפוי הכוח משמעות – ולכן אם מייפה הכוח הופך לחסוי או למוגבל קוגניטיבית, הבנק מחויב למנוע כל פעילות בחשבון. בחשבון שבו יש ייפוי כוח לא ניתן לעקל כספים בשל חובות מיופה הכוח (לעומת חשבון משותף שבו ניתן לעקל כספים מהחשבון

בשל חובות השותף). כמו כן ניתן לבטל את ייפוי הכוח בכל עת. כאשר מייפה הכוח הולך לעולמו, ייפוי הכוח בטל ושוב לא ניתן להשתמש בו.

בעת הבחירה באפשרות של מתן ייפוי כוח, חשוב מאוד להקפיד שייפוי הכוח ייעשה בצורה מקצועית בהתאם לצרכים המדויקים שלכם. יש לשים לב היטב לכל פרט ופרט במיוחד על מה ייפוי הכוח כולל ומה הוא אינו כולל.

המסגרת המשפטית של ייפוי הכוח שואבת את כוחה מחוק השליחות. בהתאם לחוק זה, על מנת שלייפוי כוח יהיה תוקף משפטי חייבים הצדדים לאמת את חתימותיהם בפני עורך דין.

על מנת לנסח ייפויי כוח ראוי שיעניק שקט וביטחון למייפה הכוח, מומלץ לפנות לעורך דין בעל ניסיון בתחום הבקיא הן בחוקים הבנקאיים הרלוונטיים והן בצרכים הייחודיים של אנשים מבוגרים.