הסכמי מכר דירה

תחומי עיסוק

הסכמי מכר דירה

עבור אדם ממוצע, עסקת מכר דירה היא אחת העסקאות הגדולות שהוא יבצע בימי חייו. לכן חשוב מאוד להתנהל בצורה שקולה והגיונית, להיעזר בעו"ד בעל ניסיון שבקיא בתחום ומתמחה בו, ולהתאים את הסכם המכר לנסיבות הספציפיות של הדירה, של המוכר ושל הקונה.

על הסכם מכר דירה חותמים שני צדדים – המוכר והקונה. ההסכם צריך להיות מפורט ככל הניתן ולכלול את כל הנושאים הרלוונטיים לעסקה. החל מפרטי הצדדים ומידע מלא על הנכס (שטח, כתובת, גוש חלקה וכדומה), דרך מהות ההסכם והתמורה המדויקת המתקבלת תמורתו, וכלה בהגדרת פיצויים, לוחות זמנים ועוד. המוכר מצהיר שהוא לא מסתיר דבר בנוגע למצב הדירה, והקונה מצהיר שהוא ביצע את כל הבדיקות המקדמיות הרצויות לו והוא מודע למצבו של הנכס.

עוד לפני החתימה על החוזה צריך לבדוק: האם המוכר אכן רשום כבעל הדירה? האם יש בטאבו הערת אזהרה על הנכס? האם יש בו חריגות בנייה? האם הנכס משועבד, יש עליו משכנתה, או שיש בגינו חובות לרשות המקומית? הבדיקות הללו חשובות ואין לזלזל בהן מפני שבהמשך הסוגיות האלה יכולות להתברר כגורליות. נוסף על כך, יש לבדוק האם העסקה כרוכה בתשלום מס שבח או מס רכישה, ואם כן – מה שיעור המס ומי אמור לשלם אותו.

בהסכם המכר צריך להיות לוח זמנים מפורט הקובע מתי יימסר הנכס ומתי תימסר התמורה. כמו כן ההסכם צריך להכיל התייחסות למקרים של הפרת חוזה או אי עמידה בלוחות זמנים, ובדרך כלל נקבע מנגנון מוסכם של פיצויים למקרים של עיכובים.