תביעה לשלום בית

תחומי עיסוק

טוֹב פַּת חֲרֵבָה וְשַׁלְוָה בָהּ מִבַּיִת מָלֵא זִבְחֵי רִיב. (משלי יז א)

לא אחת, כאשר מתגלע סכסוך בין בני זוג, מעדיף הצד האחר את שלום הבית, על אף בחירתו של הצד הנגדי לנקוט בדרך המובילה לפירוד.
המעוניין בשלום בית ייעשה את כל המאמצים להגיע לידי הסדר שלום בית ללא פניה לערכאה שיפוטית ובליווי מתאים אכן יצליחו בני הזוג להגיע לכדי הסכם שלום בית.

באם בני הזוג הגיעו לכדי הסכם שלום בית בעצמם, בטרם הגשת תביעה, יש צורך באישורו כפסק דין. ניתן לאשר את פסק הדין בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

כאשר לא מתנהל דו שיח בין בני הזוג או שהאחד מעוניין בשלום בית ובן הזוג השני אינו מעוניין, ניתן להגיש תביעה חד צדדית לשלום בית.

תביעה לשלום בית היא תביעה המוגשת על ידי גבר או אישה יהודים לבית הדין הרבני, כדי שיסייע לבני הזוג לחזור למערכת יחסים תקינה כבעל ואישה

בית הדין הרבני הנו בעל הסמכות הייחודית לדון בתביעה לשלום בית, וניתן להגיש אותה גם אם החל הליך בבית המשפט לענייני משפחה.

 תביעת שלום בית כוללת למעשה בקשה מבית הדין להורות לצדדים לשוב לחיות כזוג נשוי (כולל חיי אישות), במטרה לנסות ולשקם את חיי הנישואין שלהם נציין כי בית הדין הרבני רשאי לפסוק שלום בית גם אם לא הוגשה תביעה או בקשה מתאימה.

 

לעתים הגשת התביעה לשלום בית אינה תביעה כנה ונועדה בעיקרה להשיג יתרונות. על בית הדין מוטלת החובה לבדוק את מידת כנותה של התביעה.

אם בית הדין ישתכנע בכנות הגשת התביעה, הוא עשוי להורות לצדדים לפנות לייעוץ ולטיפול זוגי ובאם יתרשם בית הדין כי מדובר בצעד לא כן אלא בהליך טקטי בלבד לא יקבל את התביעה

באם הניסיון לשלום-בית לא השיג את מטרותיו ובני הזוג לא הגיעו למעשה להסכמה לשלום בית על אף נסיונם, בית הדין ימליץ על הסכמה הדדית לגירושין מתוך הסכם. ההסכם יכלול את תנאי הגירושין כולם, כולל הכמה על נתינת הגט, קבלתו , מזונות ילדים, חלוקת רכוש, איזון משאבים ופירוק השיתוף בדירה או בנכסים אחרים ככל שישנם

בין אם פונים לבית הדין בתביעה לשלום בית ובין אם מנסים להגיע לשלום בית ללא הפניה למערכת המשפט, מומלץ להיעזר בעורך דין המומחה בתחום שכן לכל החלטה שכזו ישנן השלכות רחבות היקף הן רגשיות הן כלכליות. עורך הדין יסייע בידכם להגיע לידי הסדר שלום בית מיטבי ולחילופין להסכם גירושין הוגן ומהיר.