ידועים בציבור

תחומי עיסוק

כשמדברים על ידועים בציבור מתכוונים לבני זוג שלא התחתנו אך מקיימים חיים משותפים ומנהלים משק בית משותף.

מעמד הידועים בציבור, משליך על הזכויות כדלהלן:

זכויות כלפי צד ג' 

 • דיני מיסים; כגון בחוק מיסוי מקרקעין בו נקבע שאף ידוע בציבור ישלם מיסוי מקרקעין כאילו מדובר בזוג נשוי.
 • דיני ירושה; המחוקק נתן זכויות לידועים בציבור בירושה (מדובר בזכות כלכלית).
 • דינים סוציאליים; חוק הביטוח הלאומי וכד'.
 • זכויות כלפי בן/בת הזוג.

 

הממסד מעניק זכויות של זוג נשוי לקבוצות הבאות: א. זוגות שלא הצליחו להינשא בשל מגבלות מערכת המשפט, אך רוצים לחיות במערכת משותפת של חיי נישואין (לעקוף את המגבלה הדתית).ב. זוגות שתפסו את הזוגיות שלהם כזוגיות שווה לנישואים (למרות שבפועל לא התחתנו).

הכניסה למוסד הידועים בציבור:

 הפסיקה קבעה תנאים מצטברים ההכרחיים, להוכחת קיום מעמד של ידועים בציבור, כדלהלן:

א. ניהול חיי משפחה.  ב. ניהול משק בית משותף.

חוזה בכתב לא תופס בעניין זה. שכן חוזה בכתב מהווה אינדיקציה בלבד, ואינו מהווה תחליף להוכחות העובדתיות, וכן כי בני הזוג לא יכולים לקבוע בעצמם אם הם מהווים ידועים בציבור, ורק ביהמ"ש הוא זה שקובע את הדבר על בסיס העובדות שעמדו לפניו בנסיבות המקרה.  {תמ"ש (ת"א) 51940/98 פלונית נ' אלמוני (פורסם בנבו, 04/08/2002)}.

התבחינים על פיהם מסיק בית המשפט כי בני הזוג עונים על ההגדרה של ידועים בציבור הנם:

 1. משך זמן הקשר: ככל שמשך הזמן יותר ארוך, ניתן להניח שמדובר בידועים בציבור. (בהתאם לפסיקה, אין זמן קבוע להגדרה של זמן לקביעת מעמדם של ידועים בצבור.)
 2.  מגורים משותפים: אם בני הזוג גרים יחד, סביר שהם ידועים בציבור (כך נקבע במרבית פסקי הדין בנושא). אין הכרח למגורים משותפים כל הזמן ודי בכך שחיים ביחד.
 3. יחסים תקינים בין בני הזוג / אלימות זוגית: ככל שהיחסים בין בני הזוג היו תקינים, וללא אלימות, הרי שהדבר מעיד יותר שמדובר על הרצון לקיים יחסי משפחה תקינים. בהתאם לפסיקה, לעיתים על אף קיומן של בעיות אלימות בין בני הזוג יכולות להיות אינדקציות אחרות להכרה בהם כידועים בציבור.
 4. יחסי אישות (מונוגמיה ויחסי אישות): ככל שהתקיימו יחסים מונוגמיים, ומקיימים סוג של יחסים סדירים, הרי שניתן להכיר בהם כידועים בציבור. אין צורך בהעדה ברורה על קיום יחסי אישות ולעיתים אף קיומן של בגידות אינן מפריעות להגדרת בני הזןג כידועים בצבור
 5. כוונה משותפת ביחס למעמד הקשר (רצון להינשא, מניעה מלהינשא וכד')
 6. היסוד הכלכלי: ניהול ח-ן בנק משותף, ניהול משק בית משותף, השארת חפצים אישיים בדירה של בן / בת הזוג וכד'.
 7. ילדים משותפים