בקשה לקביעת גיל

תחומי עיסוק

מיום היווסדה של המדינה, קולטת היא עולים מכל קצוות תבל.

לא תמיד היה ביד העולים את המסמכים הרלוונטיים המצביעים על תאריכי לידתם או בשל אי ניהול רישום מסודר במדינות המוצא או בשל יציאה חפוזה.

לא אחת, כל מה שיש בידי המבקש לקבוע את גילו הנו רישום על כריכת החומש או ספר התהילים של אבי המבקש

לקביעת גילו של האדם משמעות רבה ביחס לזכויות שונות ולחובות שונים כגון יציאה לגמלאות, חובת שרות צבאי ומילואים ועוד.

הסמכות לקביעת גיל נתונה לבית המשפט לענייני משפחה שבמקום מגוריו של מגיש הבקשה. באין לו מקום מגורים בישראל, על הבקשה להיות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה שבתל אביב.

אל הבקשה לקביעת גיל  יש לצרף תצהיר מאומת וכן כל מסמך רלוונטי שבידי המבקש והעשוי לתמוך בבקשתו.

להגשת הבקשה השלכות רבות ולכן רצוי שתוגש בהתייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה.