ייפוי כוח

לא פעם עולה שאלת ההתנהלות הכלכלית של אדם מבוגר שיכולותיו הפיזיות שוב אינן כבעבר. מצד אחד הוא זכה שבריאותו הכללית תקינה ומצבו הכלכלי מאפשר לו לנהל את חייו בהתאם לרצונו ולאפשרויותיו. מצד שני כושר ההתניידות שלו מוגבל ומקשה עליו לפעול בחופשיות כפי שהיה רוצה. 

לעיתים קרובות הידרדרות במצב בריאותי של אדם קשיש מתחוללת בפתאומיות, ללא הכנה מוקדמת. בפני אדם כזה עומדות מספר אפשרויות פעולה, שלכל אחת מהן יתרונות וחסרונות וכל אחת מתאימה לאנשים שונים במצבים שונים. במקרים כאלה מומלץ להיוועץ עם עורך דין בעל ניסיון המכיר את המערכת הבנקאית והפיננסית לעומק, כמו גם את מערכת הבריאות, כדי שיסייע לבחור את החלופה המתאימה ביותר ולבצע את הפעולות הנדרשות לקיומה. ברוב המקרים יכול הקשיש להיערך מבעוד מועד למצב המשפטי העתידי, ובעודו צלול להחליט מי ינהל את ענייניו הפיננסיים וכיצד. במקרים אחרים, כמו במצב של חסוי חסר ישע, יידרש בן משפחה להיוועץ ולטפל במצב המשפטי הנדרש.

אחת האפשרויות המקובלות היא מינוי מיופה כוח. מתן ייפוי כוח מאפשר למיופה לפעול כעושה דברו של מייפה הכוח (בעל החשבון). מתן ייפוי כוח אינו גורע מכוחו של מייפה הכוח, והמיופה אינו הופך לבעליו של החשבון ואינו רשאי לבצע שום פעולה שאינה בהתאם לכתב ייפוי הכוח. האדם המבוגר (מייפה הכוח) נשאר בעליו של חשבון הבנק, ולמיופה הכוח אין זכות קניינית בחשבון ואין לו אפשרות לבצע בחשבון כל פעולה שאינה חוקית או בלתי רצויה.

התוקף של ייפוי כוח נמשך כל עוד מייפה הכוח בחיים וכשיר בעצמו לבצע פעולות משפטיות. בהיעדר אחת מיכולות אלו אין לייפוי הכוח משמעות – ולכן אם מייפה הכוח הופך לחסוי או למוגבל קוגניטיבית, הבנק מחויב למנוע כל פעילות בחשבון. בחשבון שבו יש ייפוי כוח לא ניתן לעקל כספים בשל חובות מיופה הכוח (לעומת חשבון משותף שבו ניתן לעקל כספים מהחשבון

בשל חובות השותף). כמו כן ניתן לבטל את ייפוי הכוח בכל עת. כאשר מייפה הכוח הולך לעולמו, ייפוי הכוח בטל ושוב לא ניתן להשתמש בו.

בעת הבחירה באפשרות של מתן ייפוי כוח, חשוב מאוד להקפיד שייפוי הכוח ייעשה בצורה מקצועית בהתאם לצרכים המדויקים שלכם. יש לשים לב היטב לכל פרט ופרט במיוחד על מה ייפוי הכוח כולל ומה הוא אינו כולל.

המסגרת המשפטית של ייפוי הכוח שואבת את כוחה מחוק השליחות. בהתאם לחוק זה, על מנת שלייפוי כוח יהיה תוקף משפטי חייבים הצדדים לאמת את חתימותיהם בפני עורך דין.

 

על מנת לנסח ייפויי כוח ראוי שיעניק שקט וביטחון למייפה הכוח, מומלץ לפנות לעורך דין בעל ניסיון בתחום הבקיא הן בחוקים הבנקאיים הרלוונטיים והן בצרכים הייחודיים של אנשים מבוגרים.

 

חשבון בנק משותף

לא פעם עולה שאלת ההתנהלות הכלכלית של אדם מבוגר שיכולותיו הפיזיות שוב אינן כבעבר. מצד אחד הוא זכה שבריאותו הכללית תקינה ומצבו הכלכלי מאפשר לו לנהל את חייו בהתאם לרצונו ולאפשרויותיו. מצד שני כושר ההתניידות שלו מוגבל ומקשה עליו לפעול בחופשיות כפי שהיה רוצה. 

אחת האפשרויות היא יצירת חשבון בנק משותף באמצעות הכנסת שותף לחשבון הבנק. כך יוכל השותף לפעול כמו בעל החשבון, לבצע פעולות בנקאיות ולנהל את העניינים הפיננסיים של בעל החשבון.

יש לשים לב שהמערכת עושה הבחנה בין בני זוג השותפים בחשבון ושניהם בעלי זכויות מלאות בחשבון, לבין הכנסת שותף שאינו בן זוג ונועדה להקל על בעל החשבון. לצירוף שותף בחשבון עשויים להיות מספר יתרונות אך יש להיות מודעים גם לחסרונות. השותף רשאי לפעול בחשבון באופן חופשי ולא נדרשת הנחיה או הסכמה של בעל החשבון המקורי עבור כל פעולה. כמו כן, במקרים שלשותף יש חובות, הבעלות שלו בחשבון מאפשרת לצד ג' להטיל עיקול על החשבון המשותף.  

הכנסת שותף לחשבון היא פעולה פשוטה שיכולה להתבצע בסניף הבנק שבו מתנהל החשבון ללא כל סיוע. עם זאת, חשוב מאוד לערוך הסכם שיתוף אצל עו"ד על מנת למנוע מהשותף לטעון (לאחר אריכות ימים ושנים) לבעלות מלאה על החשבון כפי שנהוג בין בני זוג.

בטרם מכניסים שותף נוסף לחשבון הבנק (מלבד בן הזוג), מומלץ לפנות לעו"ד המנוסה בעריכת חוזים והסכמים ובקיא בחוקי הבנקאות לשם הכנת הסכם שיתוף.

 

אפוטרופוס לגוף

לא פעם יש צורך לבצע טיפול רפואי באדם (בוגר או צעיר) שזקוק לטיפול בגלל תפקוד קוגניטיבי לקוי, והוא אינו יכול להביע דעתו באשר לטיפול הנדרש. מצד אחד הטיפול הנדרש הוא דחוף וחיוני, מצד שני האדם אינו כשיר לתת הסכמתו לביצוע הטיפול.

גם אם האדם מוקף בבני משפחה הקרובים אליו ומלאי אהבה ורצון טוב, שום מוסד רפואי לא יהיה מוכן לטפל בחסר ישע ולבצע טיפולים פולשניים ואחרים (אפילו טיפולים קלים).

במצבים אלו יש צורך לקבל צו אפוטרופסות לגוף מבית המשפט. האפוטרופוס אמור לתת הסכמתו לביצוע הפעולות הנדרשות, בשמו של המטופל.

מלבד מקרי חירום שבהם נדרש טיפול מיידי, בית המשפט אינו ממהר למנות אפוטרופוס. מינוי האפוטרופוס ייעשה רק כאשר בית המשפט ייווכח לדעת כי טובת המטופל דורשת את התערבות בית המשפט.

הניסיון מלמד כי הבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף מוגשת לרוב במצבי קיצון שבהם הטיפול הנדרש דחוף. במצבים כאלה בני המשפחה שרויים בלחץ רב ובמקום לתמוך ביקירם הם נאלצים למהר לבית המשפט ולהגיש בקשה למינוי אפוטרופוס. לעיתים קרובות בשעה קשה זו מתעוררים ויכוחים מי מבין בני המשפחה ימונה לאפוטרופוס, ולמרבה הצער ישנם גם כאלה שמתכחשים לחובתם המוסרית להושיט סיוע לבן משפחתם השרוי במצוקה.

מקרים כאלה מתרחשים בדרך כלל אצל אנשים מבוגרים, ואם צופים מראש את המצב אפשר למנוע את הלחץ בזמן אמת. עם זאת, בהגשת בקשה שכזו יש לבחון היטב את התועלת, שכן זקנה ושיבה כשלעצמן אינן מהוות עילה בפני עצמה לצורך מינוי אפוטרופוס, ובית המשפט בוחן היטב האם אכן יש צורך במינוי המבוקש.

הצורך במינוי אפוטרופוס לגוף אינו מוגבל רק לבני הגיל השלישי. לעיתים הצורך במינוי אפוטרופוס הכרחי גם לצעירים יותר, בעלי לקות נפשית או שכלית, המוגדרים כחסרי ישע. לאדם המוגדר כחסר ישע חייבים למנות אפוטרופוס. כאשר אין אפשרות לאפוטרופסות מטעם המשפחה, ימונה אפוטרופוס מטעם גוף אפוטרופסי.

 

מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט:

כדי שבית המשפט ימנה אפוטרופוס למבוגר או לצעיר, יש צורך להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה. את הבקשה יכולים להגיש אחד מהבאים: בן הזוג, קרוב משפחה או היועץ המשפטי לממשלה.

הבקשה חייבת להיות מנומקת בצירוף מסמכים ואסמכתאות המאששים את הצורך במינוי אפוטרופוס, את זהות האפוטרופוס המבוקש, וכן כתב הסכמה של האפוטרופוס המיועד. בית המשפט בוחן אם הבקשה למינוי מוצדקת, וכן אם המיועד למינוי מתאים לתפקיד.

בדרך כלל המתאים ביותר לשמש אפוטרופוס לגוף הוא בן משפחה. לא תמיד הדבר אפשרי, לעיתים בשל אי יכולתו האובייקטיבית של קרוב המשפחה לשמש כאפוטרופוס ולעיתים בשל סכסוכים בתוך המשפחה. במקרים כאלה ימנה בית המשפט אדם חיצוני לשמש אפוטרופוס. לאדם המוגדר כחסר ישע, ימונה בדרך כלל אפוטרופוס מטעם גוף אפוטרופסי. לאחר מינוי האפוטרופוס, רשאי בית המשפט ליתן לאפוטרופוס הוראות בדבר אופן מילוי תפקידו. אם פעל האפוטרופוס בניגוד להוראות אלה, או אם לא מילא אחר תפקידו כנדרש, רשאי בית המשפט לפטרו ולמנות תחתיו אפוטרופוס אחר. דברים אלו נכונים גם באשר לאפוטרופוס לגוף וגם באשר לאפוטרופוס לרכוש.

 

 

אפוטרופוס לרכוש

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ימנה בית המשפט אפוטרופוס לרכושו של אדם, כאשר האדם אינו יכול דרך קבע או דרך ארעי לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך או מוכן לדאוג להם במקומו. אדם שמונה לאפוטרופוס לרכוש אחראי על ניהול הכספים והרכוש בנאמנות, ביושרה ובהגינות. בדרך כלל ימונה קרוב משפחה כאפוטרופוס לרכוש.

האפוטרופוס לרכוש צריך לספק את מלוא צרכיו הכלכליים של הקשיש או החסוי, ובכלל זה תשלום עבור מגוריו בדיור מוגן או אחר. האפוטרופוס אמור לדאוג לצרכיו ולטיפולים הרפואיים הנדרשים, וכן לרכישת כל המוצרים שלהם נצרך למחייתו הנתון תחת הצו. כמו כן, האפוטרופוס לרכוש אחראי להסדיר את כל הנדרש מול מוסדות פיננסיים, בנקים, רשויות המדינה וחברות ביטוח. מתוקף כך, האפוטרופוס אחראי לניהול שוטף של חשבון הבנק של הקשיש או החסוי. על האפוטרופוס חלות חובות מפורטות כיצד לנהל את הרכוש והוא נדרש להגיש דוח (פרטה) לאפוטרופוס הכללי הכולל את כל הפרטים על הנעשה בכספים וברכוש.

על אף האמור, יש פעולות שהאפוטרופוס מנוע מלבצע ללא אישור מפורש של בית המשפט. מדובר  בהוצאות גבוהות מהרגיל או במקרה של מכירת נכסים וכדומה. רק אם ייווכח כי הפעולה נדרשת לתועלתו של הקשיש או של החסוי, בית המשפט ייתן אישור לביצוע הפעולה.

הליך מינוי האפוטרופוס דורש מהמשפחה הקרובה השקעת משאבים רבים (נפשיים ובעיקר כלכליים). לעיתים פורצים סכסוכים משפחתיים לאחר שאחד ההורים או שניהם הולכים לעולמם, ופעמים רבות המחלוקות נעוצות בתקופה שבה אם או אב המשפחה היו במצב קוגניטיבי ירוד שהתדרדר ונמשך זמן רב.

ישנם הסבורים כי מינוי אפוטרופוס לקשיש יכול למנוע מחלוקות המשפחתיות, למנוע חיכוכים מיותרים ולשמור על שלמות המשפחה. בית המשפט המחוזי בתל אביב התייחס לסוגיה זו בפסק דין מחודש אפריל 2018, שממנו עולה כי מינוי אפוטרופוס לאם המשפחה נועד למנוע סכסוכים משפחתיים עתידיים בין בני המשפחה. אל בית המשפט הוגשו מסמכים רפואיים וחוות דעת מומחים שמהם עלה כי מצבה הרפואי של אם המשפחה קשה, והיא למעשה תלויה לחלוטין בסובבים אותה ואף נתונה להשפעות ולחצים מצד בני משפחתה בנוגע לצוואה. בית המשפט החליט למנות לה אפוטרופוס, בעיקר לצורך האחריות הטיפולית בה וברכושה, אך גם מתוך כוונה למנוע סכסוכים עתידיים בנוגע לירושה העתידית. קביעה זו של בית המשפט המחוזי בתל אביב ניתנה לאור גישת בית המשפט העליון, שלפיה יש למנות אפוטרופוס גם במקרים שבהם ישנם לחצים כלכליים על הקשיש (או החסוי) מצד בני המשפחה.